Qualitec Consulting ABs nyhetsflöde

 • Hem
  Hem Här hittar du alla blogginlägg på sidan.
 • Logga in
  Login Login form

Publicerat

De senaste fyra åren har sjukskrivningarna på grund av dålig psykosocial arbetsmiljö ökat med 50 procent visar nu en rapport från Arbetsmiljöverket!

Den sociala arbetsmiljön har blivit en allt viktigare fråga och ett ökande problem ute på våra arbetsplatser. Ett förslag har nu tagits fram på nya regler kring bl.a. arbetsbelastning, arbetstider och kränkande behandling.
Detta är bakgrunden till att Arbetsmiljöverket kommer med förslag på en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Några punkter om vad förslaget innehåller:

 • Arbetsgivaren ska bedöma risker för bl.a. ohälsa i samband med konflikter och kränkande behandling, även kallat mobbning.
 • Rutiner ska finnas för hur man ska hantera kränkande behandling
 • Tydliggöra arbetskrav och roller
 • Arbetsgivaren ska sätta upp mål för en god psykosocial arbetsmiljö
 • Arbetsgivaren ska också förebygga att arbetstidens förläggning leder till ohälsa. Det kan t.ex. finnas risker vid skiftarbete eller nattarbete. Att vara ständigt nåbar kan också vara en risk.

Det här var bara några delar av förslagets innehåll. För att ta del av hela remissen, se arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se

Träffar: 2164

Publicerat

Under 2015 kommer det en ny utgåva av 9001 och här är lite av förändringsförslagen:

- Standarderna kommer att ha ett enklare språk och bli mer lättläst. Det underlättar även förståelsen och innebörden av kraven.

- Riskhantering, processbaserat tänk, omvärldsanalys och att man har koll på sina intressenter kommer att vara ännu mer i fokus än tidigare.

- Förebyggande åtgärder ersätts med ett riskbaserat tankesätt.

- Inköpta produkter och tjänster (det som tidigare kallades outsourcing av processer och funktioner) föreslås tillkomma som ett helt nytt kapitel.


- Det kommer även ställa högre krav på företagets högsta ledning eftersom ledningens representant tas bort.

- Krav kommer att ställas på större och tydligare koppling mellan företagets strategiarbete, verksamhetssystem och dess affärsplan.

Idag finns DIS ISO 9001:2015 (som är ett utkast) tillgänglig för allmänheten.

Den nya standarden är fortfarande under om arbete, så vi ska känna till att det kan fortfarande kan tillkomma förändringar även om det blir på detaljnivå.

Blir ni nyfikna? Hör gärna av er för mer information om ni är intresserade.

Träffar: 2634

Kostnad kommer före kund. Kostnadsjakt är den dominerade värderingen på svenska arbetsplatser medan den anställdes hälsa och kunden prioriteras lågt.

Undersökningen är genomförd för femte året i rad om vilken kultur som präglar dagens arbetsplatser.

Kunden som verkligen borde vara en central del i alla typer av företag eller verksamheter visar sig vara helt frånvarande!

Begreppet kundtillfredsställelse dyker upp först på 55:e plats, vilket är den sämsta placeringen sedan första mätningen sedan 2009..!

Vad som är anmärkningsvärt i ett internationellt perspektiv är att i sju av åtta länder har man angett kundtillfredsställelse som en av de tio viktigaste värderingarna men i Sverige kom kundtillfredsställelse som sagt först på 55:e plats!

tabell

Träffar: 1949

Välkommen till ett intressant och spännande frukostmöte!

AnnHelen Sandberg presenterar Qualitec Consulting AB samt delger tankar om vad kvalitet är och vad hög "strulfaktor" innebär. 

Tid och plats:
Onsdagen den 12/3 kl 08:00-09:00 (frukost serveras från 07:45) på Arenum i Gislaved. 

Anmälan:
Görs på mail: annhelen@bahnhof.se
Eller på telefon: 070 699 46 78 senast 10 mars. 

Träffar: 1811

Prenumeration

Namn:
E-post:

Nyhetsarkiv

Go to top