revisioner

Intern revisioner

Har Ni svårt att få arbetet med era internrevisioner att fungera effektivt? Interna revisioner är ett mycket bra förbättringsverktyg om revisionerna genomförs på rätt sätt. Qualitec erbjuder erfaren expertis i form av en oberoende revisor som ser med "andra ögon" på de olika områdena under internrevisionen. Detta gör att Ni får bättre "stuns" i internrevisionerna dessutom underlättar det att hitta de "rätta" avvikelserna och förbättringarna.


Leverantörssäkring

Qualitec erbjuder hjälp med till att säkra kvaliteten hos externa samarbetspartners, leverantörer och underleverantörer . Vi hjälper Er att genomföra leverantörsvärderingar, bedömningar av nya leverantörer samt andrapartsrevisioner.

Vi erbjuder

Senaste nytt

Kompetensutveckling
Hälsosam energiinjektion
OHSAS 18001 blir ISO 45001
IDATA AB miljö-kvalitetscertifierade!
KOSTNADSFRITT FRUKOSTSEMINARIUM
Go to top