ledningssystem2

Att jobba effektivt och ändamålsenligt med sitt verksamhetssystem är en framgångsfaktor, det vet de flesta. Vi hjälper Er att bygga upp och utveckla enkla ledningssystem inom miljö (ISO 14 001), arbetsmiljö (ISO 45001) och kvalitet (ISO 9 001) som verkligen fungerar i praktiken. Dessutom ser vi till att det blir ett kraftfullt hjälpmedel som ger stora effekter i hela Er organisation.


Effektivisera befintligt verksamhetssystem

En av de viktigaste nycklarna till lönsamhet och tillväxt är att använda sina redan implementerade system på ett mer effektivt sätt. För att få riktigt kraftfulla ledningssystem måste kunskap om verksamhetssystemet finnas. Att arbeta mer med och förstå de sju ledningsprinciperna kommer att generera oanade möjligheter och skapa en helhetssyn som ger ökad förståelse hos hela personalstyrkan.

Effektiva ledningssystem ger förutom ökad lönsamhet, nöjdare kunder. De ger också bättre miljöprestanda och en bättre och säkrare arbetsmiljö.

Vi hjälper och stöttar Er genom hela processen antingen Ni ska integrera ytterligare ett system i Ert befintliga ledningssystem eller om Ni bara vill effektivisera, förenkla eller utveckla det nuvarande. Alldeles för få företag använder idag sina ledningssystem på ett korrekt och effektivt sätt. Det kan ibland vara svårt att få systemen att fungera effektivt, MEN detta kan Qualitec hjälpa er med.


Optimering av processer

Hur fungerar era processer och sambanden mellan dessa? Här kan vi hjälpa er att bena ut begreppen med olika processer och hur de samverkar med varandra samt hur de kan mätas på ett effektivt sätt.

Vi erbjuder

Senaste nytt

Kompetensutveckling
Hälsosam energiinjektion
OHSAS 18001 blir ISO 45001
IDATA AB miljö-kvalitetscertifierade!
KOSTNADSFRITT FRUKOSTSEMINARIUM
Go to top